Timeline

Verandering

Lange tijd heb ik geen gebruik kunnen maken van dit weblog.De reden daarvoor was dat mijn vorige aanbieder van webruimte een samenwerkingsverband schijnt aangegegaan te zijn met een ander met als gevolg dat overal op het internet publicaties van mij te vinden waren maar het weblog zoek was.Dit heeft mij doen besluiten met een andere provider in zee te gaan en staat www.hooglanderveennet.nl weer in de lucht. Ik prijs mij gelukkig dat mijn kleinzoon Patrick (17) ,die een opleiding voor ondermeer webdesigner volgt mij behulpzaam was bij het maken van een nieuw weblog.Ik zelf bezit die handigheid niet.Hij maakt vaker websites voor anderen en is daar zeer bekwaam in Kijk een op de link onderaan .”powered by Patrick Adam”Om mijn verhaal compleet te maken nog even dit.Velen verbazen zich en vragen zich af waarom www.hooglanderveennet.nl met het daaraan gekoppelde mailadres.door mij gebruikt wordt.Welaan: In 2003 was ik nog werkzaam in o.a. communicatienetwerken en vond ik de domeinnaam toepasselijk.Dat lange tijd later www.hooglanderveen.net geregistreerd werd is mij dus niets te verwijten

Gevolg is we,hoewel het iets afneemt dat vele onjuist geadresseerde mail in mijn postvak komt en sinds kort als spam behandeld wordt.Let dus op als u mail verstuurd dat u het juiste mailadres gebruikt

Dank

Het is er door omstandigheden niet eerder van gekomen een woord van dank te richten tot allen die gereageerd hebben op mijn berichten over de toestand in de zorg. Vele tientallen reacties mocht ik ontvangen waarvan het merendeel mij rechtstreeks op mijn mailadres bereikten. De reacties waren afkomstig van onder meer personeel, artsen. verpleegkundigen, verenigingen in de zorgsector, familieleden van hen die zijn opgenomen in verpleeginrichtingen etc. Min of meer uit angst voor rancune wilde men niet met naam en toenaam een reactie geven via dit weblog.
Continue Reading

De Finale

Na een bewogen jaar heb ik de “pen” weer eens opgepakt om mijn finale over de “zorg” in te zetten. In de afgelopen jaren heb ik mijn bevindingen opgetekend en realiseer mij nu dat ik er weinig mee opgeschoten door  opgedane ervaringen aan de orde te stellen. Ik ben tot een duidelijke conclusie gekomen dat het zorg geld inefficiënt gebruikt wordt en dat de beleidmakers hoofdzakelijk aan hun eigen portemonnee denken en dat de zorg hun een zorg is. Voorzitters van Raden van Bestuur  worden vervangen(lees ontslagen) en krijgen dan een vette oprotpremie mee terwijl managers dikke salarissen verdienen . Continue Reading

Op naar een beter beleid?

Opgelucht en blij heeft men in het verpleeghuis in deze regio gereageerd op een onlangs doorgevoerde juiste bestuurlijke beslissing ten aanzien van  het falend beleid van het management en heeft men adequate maatregelen genomen. Deze reactie ontving het, overigens niet erkende uit onvrede ontstane, “Platform van Verontruste Bewoners en hun Familie” dat al enige jaren via alle mogelijkheden het gevoerde beleid aan de orde heeft gesteld. Inspraak was niet mogelijk en van een democratisch beleid bleek geen sprake te zijn en van dit beleid waren uiteindelijk derden de dupe. Continue Reading

Juustem

Zoals reeds eerder vermeld besteedden  de diverse media de laatste maanden veel aandacht aan het beleid in zorgcentra en verpleeghuizen in het algemeen.  In het TV programma Juustem van Omroep Nijkerk is deze week specifiek aandacht besteed aan zorgelijke punten en het beleid in het streekverpleeghuis aldaar. Eerder was dit al gedaan in het VPRO programma Villa VPRO min of meer ook naar aanleiding van artikelen op dit weblog en publicaties in landelijke en plaatselijke kranten. Jammer is het dan om vast te stellen dat de leiding van de instelling niet wil ingaan op deze berichtgevingen en genoemde -en aangedragen punten en zich onthoudt van commentaar op de inhoud van de reportage  Of is zwijgen, toegeven ? Men vergeet kennelijk dat het niet alleen eigen ervaringen zijn maar ook komen uit continue aangedragen informatie van binnenuit Wellicht denkt men ook dat er algehele tevredenheid heerst onder het personeel. Dat is dan een misrekening, de praktijk laat duidelijk anders zien. Continue Reading