Entries from mei, 2008

Hoe zo…. Geld te kort ?

De laatste weken is in de media zeer veel aandacht besteed aan de gang van zaken in onder meer verpleeghuizen. Duidelijk is gebleken dat het verzorgenden verpleegkundig personeel het zat is “te weinig personeel, te weinig aandacht voor bewoners, te weinig tijd voor activiteiten, te veel werkdruk” De leidinggevenden van de instellingen geven nauwelijks thuis en beroepen zich op “te weinig geld” om het een en ander te realiseren. waarbij dan een vraagteken geplaatst moet worden. Voorbeeld : In deze regio is nog niet zo lang geleden een zorggroep voor de deuren van het faillissement weggetrokken en is er een fusie tot stand gekomen met een andere regiogroep. Om deze fusie nu te vieren (valt er echter wel iets te vieren )zal aan het eind van deze maand een groot fusiefeest voor alle medewerkers van de instellingen die onderdeel vormen van de totale organisatie gehouden worden. Let wel, een feest voor hardwerkende vooral verplegend en verzorgend personeel wordt niet misgunt maar of dat in deze omvang moet is, mede gezien de omstandigheden ,de grote vraag. Continue Reading

Personeel in zorg is het beu

V&VN ( Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland) is slechte zorg zelf ook beu

Medewerkers in de ouderenzorg voelen zich gemangeld tussen de steeds zwaarder zorg en een groot gebrek aan collega’s zegt V&VN voorzitter Marian Kaljouw in een interview met de Volkskrant vandaag “wij schamen ons heel diep dat we niet de zorg kunnen bieden die we willen. maar we staan met de rug tegen de muur en dat zijn we zat ”

Geen incident Continue Reading

Kwaliteitsverbetering patientenzorg stokt door onvoldoende personeel en communicatie

Verzorgenden en verpleegkundigen in verpleeg-en verzorgingshuizen zitten in een onmogelijke positie. Zij worden dagelijks gemangeld tussen een steeds hogere werkdruk en tekorten aan collega’s en een vergrijzende bevolking die langer leeft en een complexere zorg vraagt. Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland(V&VN) signaleert dat verbeteringen in de kwaliteit van patiëntenzorg in deze sector stagneren door gebrek aan medewerkers en aan communicatie tussen management en medewerkers. Continue Reading

“Gezond” wonen in Vathorst (Amersfoort)

Omstreeks 1995 waarschuwde Prof. Brunekreeft van de Landbouw Hogeschool Wageningen al dat bouwen in de nabijheid van snelwegen ernstige gezondheidsproblemen ,vooral bij jonge kinderen, zou opleveren. Uitgebreide onderzoeken hadden dat uitgewezen. Hij wees daarbij vooral op de stadsuitbreiding van Utrecht en Amersfoort en bij de laatste vooral op het stadsdeel Vathorst.

Het Gemeentebestuur van Amersfoort heeft daar kennis van genomen en het advies vervolgens naast zich neergelegd. Op de vele ingediende bezwaren en onderbouwde waarschuwingen van een inwoner van Hooglanderveen werden in de wind geslagen. Of.. hij kreeg geen antwoord of de bekende reactie “bezwaar ongegrond” Er werd vooral gewaarschuwd om bomen en struiken die als filters voor fijn stof werken, niet te kappen maar te sparen. Ook aan deze adviezen werd wederom geen gehoor gegeven. Het bestuur van de huidige “groenste stad van Europa” overigens een gedeelde plaats, paste een bijna volledige kaalslag in het gebied toe met gevolg dat de “filters” verdwenen zijn met alle mogelijke gevolgen van dien. Continue Reading

Zorg in verpleeghuis is nog steeds zorgelijk

Vooropgesteld: Ik wil volstrekt niet generaliseren, alleen mijn ervaring ventileren

Tijdens mijn dagelijks bezoek aan een verpleeghuis in deze regio word ik geconfronteerd met toestanden in de zorg waarmee het slecht gesteld is Je word er moedeloos van om er steeds weer op te wijzen dat aan heel veel zaken meer aandacht geschonken moet worden. Het gevoerde beleid van de afgelopen jaren breekt nu op. Geen investering in “handen aan het bed” maar wel steeds meer duur betaalde managers aanstellen. In plaats van korte lijnen te hanteren  door het voormalige systeem terug te draaien n.l. een afdelingshoofd dat continue op de werkvloer aanwezig is, als coach optreedt en het personeel ,indien nodig ,direct wijst op onjuistheden en dat inspringt als extra hulp nodig is. Continue Reading