Entries from juni, 2008

Wijkagenten ?

Meer blauw op straat is zo’n bekende uitlating die helaas voor het instituut “wijkagent” niet altijd opgaat. Vroeger jaren was “oom “agent een begrip vooral bij jeugdigen omdat de wijkdiender regelmatig in “zijn” wijk aanwezig was. Hij was het aanspreekpunt, de vertrouwensman en stond buurt- of wijkbewoners met raad en daad terzijde. Hij kende op zijn buurt ,de man in de straat, wist welke problemen speelden en  kon adviserend en corrigerend optreden. Kortom hij gaf het gevoel een van hen te zijn. Continue Reading