Entries from oktober, 2008

Gaarkeuken

Opnieuw heeft men serieuze plannen om de bewoners van het streekverpleeghuis in Nijkerk een deel van hun nog resterend “plezier” af te nemen. Het verpleeghuis deel uitmakend  van de organisatie” Beweging 3.0 ” beweegt wel maar de verkeerde kant op. Naast andere huizen aangesloten bij deze organisatie is het systeem van gewijzigde  voedingsverstrekking inmiddels, en misschien wel opgelegd, ingevoerd en nu gaat men in genoemd huis ook terug in de tijd en wordt de gaarkeuken ook hier  op termijn ingevoerd.

Het verpleeghuis dat beschikt over een  fantastisch alom geroemde keuken met hoog geclassificeerde medewerkers die alle liefde stoppen in hun werk en ervoor zorgen dat de bewoners dagelijks een perfect vers klaargemaakte maaltijd die er ook nog eens uitnodigend uitziet voorgeschoteld krijgen en juist deze medewerkers zullen eraan moeten geloven. Continue Reading

Zorg…..Het zal ons een zorg zijn

Het was de laatste tijd ietwat stil rond de berichtgeving op dit weblog over de zorg maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurd is. Een van de belangrijke dingen is wel de enorme hoeveelheid bijval en reacties die van alle kanten kwamen op eerdere berichten. Niet alleen kwamen deze van verpleegkundigen en verplegend personeel maar zelfs van verpleeghuisartsen en leidinggevenden in zieken-verpleeg- en verzorgingshuizen uit het hele land. Wel opvallend echter dat men in het openbaar niet met naam en toenaam genoemd wilde worden uit vrees dat het hun baan zou kunnen kosten. Over heersend regiem gesproken. Het is toch absurd dat iemand niet voor zijn mening uit mag of durft te komen uit angst de laan uitgestuurd te worden. Nee de HH wensen geen inspraak en tegenspraak. Duidelijk gebleken is echter wel dat de zaken in de diverse verzorgingshuizen verre van op orde zijn en hoofdzakelijk te wijten zijn aan verkeerd management. Ook vanuit de 2e kamer werd dit laatste gesuggereerd. Continue Reading