Entries from december, 2008

De bronzen plak?

In het bewonersblad van het streekverpleeghuis in de regio staat in een artikel te lezen: We hebben het bronzen keurmerk binnen. In alle eerlijkheid vraag je je dan af, op welke gronden wordt zo’n keurmerk dan wel toegekend ? Zelf schrijft het huis: Om in aanmerking te komen moet je voldoen aan een goedgekeurd kwaliteitssysteem en aan een goede score in het klanttevredenheidsonderzoek. Hierbij zet je dan al vraagtekens. Als je namelijk een onderzoek doet onder geselecteerden en de kritische opmerkingen in een enquête buiten beschouwing laat en jezelf een hoog waarderingscijfer geeft, geeft dit een vertekend beeld. Continue Reading