Juustem

By Sjoerd Geurtz

Zoals reeds eerder vermeld besteedden  de diverse media de laatste maanden veel aandacht aan het beleid in zorgcentra en verpleeghuizen in het algemeen.  In het TV programma Juustem van Omroep Nijkerk is deze week specifiek aandacht besteed aan zorgelijke punten en het beleid in het streekverpleeghuis aldaar. Eerder was dit al gedaan in het VPRO programma Villa VPRO min of meer ook naar aanleiding van artikelen op dit weblog en publicaties in landelijke en plaatselijke kranten. Jammer is het dan om vast te stellen dat de leiding van de instelling niet wil ingaan op deze berichtgevingen en genoemde -en aangedragen punten en zich onthoudt van commentaar op de inhoud van de reportage  Of is zwijgen, toegeven ? Men vergeet kennelijk dat het niet alleen eigen ervaringen zijn maar ook komen uit continue aangedragen informatie van binnenuit Wellicht denkt men ook dat er algehele tevredenheid heerst onder het personeel. Dat is dan een misrekening, de praktijk laat duidelijk anders zien.

Waar men alleen over wil praten is de toekomst, hoe goed het dan allemaal zal gaan. Meer aandacht voor individuele wensen van de bewoners, meer service en noem maar op Hoe dat dan moet met  een minimale personeelsbezetting die vraag stelt men zich niet. Het is kijken in de toekomst en het heden wordt vergeten. “Naar buiten klinkt het allemaal mooi, de binnenkant laat een totaal ander beeld zien”, aldus het personeel Het valt overigens ook niet te rijmen met plannen die men nu alweer heeft om te bezuinigen op de nachtdienst, de zoveelste bezuiniging die men in petto heeft. Over aandacht gesproken !! Nee men sluit de ogen voor de huidige problematiek en gaat z’n eigen weg zonder de werkelijkheid te willen zien Wie zijn en blijven de dupe ?  Juist    Een groot pluspunt is echter dat het personeel zich met hart en ziel probeert in te zetten voor de bewoners ondanks de moeilijkheden die zij ondervinden    HULDE

6 Comments Leave a comment

 1. Met heel veel belangstelling heb ik de uitzending van Juustem gezien en ook uw artikelen op uw weblog gelezen
  Zelf verkeer ik in dezelfde omstandigheden en maak hetgeen u aankaart min of meer dagelijks mee. Ik moet u zeggen dat ik het volledig met u eens ben en blij ben dat dit soort zaken in de openbaarheid gebracht worden De HH bestuurders denken alleen in euro’s,geven bakken met geld uit aan onzinnige zaken zoals sponsoring (waar is dit voor nodig) en maken oneigen gebruik van het zorggeld en toch maar klagen,onzinnig gewoon Aan het werkelijke welzijn van mensen die het zo verdienen wordt nauwelijks gedacht door hen. Ik ben erg blij en ik denk met mij velen dat u aandacht aan de zorgelijke zorg blijft besteden en wens u veel succes toe en hopelijk resultaat hoewel ik bij dit laatste vraagtekens zet .Er wordt toch niet geluisterd ,de belastingbetaler betaalt wel !
  met vriendelijke groet.

 2. Beste Sjoerd
  Fantastisch dat u een lans breekt voor mensen die hun uiterste best doen iets te betekenen voor de mensen in de zorginstelling
  Het is onbegrijpelijk dat de managers meer aandacht schijnen te hebben voor zichzelf dan te zorgen voor een juist beleid b.v. ten aanzien van het personeelsbeleid.en de juiste werksfeer. Ze praten altijd in hun eigen straatje en voelen zich verheven boven de medewerkers.Dat bleek ook uit het programma Juustem op TV Nijkerk deze week .Om de brei heendraaien, zich onthouden van commentaar op terecht gegeven kritiek en wel altijd klaar staan met mooie praatjes..Praatjes waar je met een beetje verstand doorheen prikt Ik wens u van harte veel succes verder toe

 3. Ooit was er een tv programma terug op de werkvloer, mijns inzien lijkt me dit voor de leiding van de instelling een nuttige ervaring, want uit Juustem blijkt wel hoever de leiding van de werkelijk afstaat.
  Meneer Geurtz ga zo door.
  Met vriendelijke groet.

 4. Mijnheer Geurtz,namens heel veel collega’s wil ik u en de heer Koerts heel hartelijk bedanken voor de inzet voor ons en de bewoners.
  Wij kunnen niet,.wij moeten zwijgen
  een medewerkster van ZS

 5. Meneer
  Graag wil ik reageren want ik heb met verbazing de uitzending van Juustem gevolgd en op internet stukjes gelezen.Je hoort veel verhalen maar nu krijg ik een bevestiging dat er veel mis is. Wat mij direct opviel was de botte opstelling van die meneer van de instelling die gewoon weigerde in te gaan op de punten die genoemd werden.Dit is ,te gek voor woorden dat ze gewoon niet de moed hebben om eens toe te geven dat er veel dingen niet in orde zijn. Ze praten alleen met met mooie woorden hoe goed ze zelf wel zijn. Dat ze aan de onvolkomenheden zelf schuldig zijn dat vergeten ze. Laat ze de ogen eens openen
  Ik heb medelijden met de mensen die hieronder moeten leiden,het is allemaal zeer triest
  Mevr.Veenendaal,

 6. Fijn dat men kan reageren. Indien klachten direct worden vermeld wordt er naar mijn idee niets meegedaan.
  Mensen die aan het bed zijn gekluisterd zijn echt de klos.
  Neem nou het warme eten, dit wordt er neer gezet, personeel gaat dan ook eten en dan wordt er eens gekeken welke mensen nog niet hebben kunnen eten.Deze krijgen dan koud eten, Eet smakelijk.
  Oook het contact met Loge en Zusters loopt niet echt.
  Wanneer mensen moeten drinken uit een beker zonder tuit, dan wordt alsnog een beker met tuit neergezet.
  Lekker bij het raam liggen, wie wil dit niet.
  Dan moet niet de zon schijnen want dan heb je pech.
  Vaak meegemaakt dat de mensen in het bed liggen met kleren aan en de dekens er ook nog over heen.
  Alt toegift ook nog de zon op je, lekker warm!!.
  U merkt, er kan nog veel veranderen en hopen dan maar dat dit ook een keer gaat gebeuren.

Share your thoughts

Protected by WP Anti Spam