Dank

By Sjoerd Geurtz

Het is er door omstandigheden niet eerder van gekomen een woord van dank te richten tot allen die gereageerd hebben op mijn berichten over de toestand in de zorg. Vele tientallen reacties mocht ik ontvangen waarvan het merendeel mij rechtstreeks op mijn mailadres bereikten. De reacties waren afkomstig van onder meer personeel, artsen. verpleegkundigen, verenigingen in de zorgsector, familieleden van hen die zijn opgenomen in verpleeginrichtingen etc. Min of meer uit angst voor rancune wilde men niet met naam en toenaam een reactie geven via dit weblog.

Ik heb dit gerespecteerd. Ik wil u zover ik dat nog niet eerder gedaan heb hartelijk bedanken voor uw ondersteuning en medeleven. Of het aan de kaak stellen van veelal misstanden in de zorg geholpen heeft betwijfel ik tot op de dag van vandaag nog steeds er wordt nog steeds met oogkleppen op gehandeld en vele managers in de zorg hanteren nog altijd de slogan “de zorg zal ons een zorg zijn” en getuige recente uitspraken van medewerkers in sommige verpleeg huizen en zorgcentra wordt de toestand er eerder slechter op dan beter.


Probeer je een en ander uit te leggen aan verantwoordelijken in de politiek krijg je steevast het antwoord dat het terug te voeren is op het management Makkelijke uitspraken maar ingrijpen, ho maar. Alleen maar geld stoppen in een bodemloze put zonder toe te zien waar het geld daadwerkelijk voor gebruikt wordt, n.l. de zorg, brengt zeker geen verbeteringen. Laten we werkelijk hopen dat eens de ogen open gaan en dat wantoestanden tot het verleden gaan behoren

Share your thoughts

Protected by WP Anti Spam