De bronzen plak?

In het bewonersblad van het streekverpleeghuis in de regio staat in een artikel te lezen: We hebben het bronzen keurmerk binnen. In alle eerlijkheid vraag je je dan af, op welke gronden wordt zo’n keurmerk dan wel toegekend ? Zelf schrijft het huis: Om in aanmerking te komen moet je voldoen aan een goedgekeurd kwaliteitssysteem en aan een goede score in het klanttevredenheidsonderzoek. Hierbij zet je dan al vraagtekens. Als je namelijk een onderzoek doet onder geselecteerden en de kritische opmerkingen in een enquête buiten beschouwing laat en jezelf een hoog waarderingscijfer geeft, geeft dit een vertekend beeld. Continue Reading

Gaarkeuken

Opnieuw heeft men serieuze plannen om de bewoners van het streekverpleeghuis in Nijkerk een deel van hun nog resterend “plezier” af te nemen. Het verpleeghuis deel uitmakend  van de organisatie” Beweging 3.0 ” beweegt wel maar de verkeerde kant op. Naast andere huizen aangesloten bij deze organisatie is het systeem van gewijzigde  voedingsverstrekking inmiddels, en misschien wel opgelegd, ingevoerd en nu gaat men in genoemd huis ook terug in de tijd en wordt de gaarkeuken ook hier  op termijn ingevoerd.

Het verpleeghuis dat beschikt over een  fantastisch alom geroemde keuken met hoog geclassificeerde medewerkers die alle liefde stoppen in hun werk en ervoor zorgen dat de bewoners dagelijks een perfect vers klaargemaakte maaltijd die er ook nog eens uitnodigend uitziet voorgeschoteld krijgen en juist deze medewerkers zullen eraan moeten geloven. Continue Reading

Zorg…..Het zal ons een zorg zijn

Het was de laatste tijd ietwat stil rond de berichtgeving op dit weblog over de zorg maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurd is. Een van de belangrijke dingen is wel de enorme hoeveelheid bijval en reacties die van alle kanten kwamen op eerdere berichten. Niet alleen kwamen deze van verpleegkundigen en verplegend personeel maar zelfs van verpleeghuisartsen en leidinggevenden in zieken-verpleeg- en verzorgingshuizen uit het hele land. Wel opvallend echter dat men in het openbaar niet met naam en toenaam genoemd wilde worden uit vrees dat het hun baan zou kunnen kosten. Over heersend regiem gesproken. Het is toch absurd dat iemand niet voor zijn mening uit mag of durft te komen uit angst de laan uitgestuurd te worden. Nee de HH wensen geen inspraak en tegenspraak. Duidelijk gebleken is echter wel dat de zaken in de diverse verzorgingshuizen verre van op orde zijn en hoofdzakelijk te wijten zijn aan verkeerd management. Ook vanuit de 2e kamer werd dit laatste gesuggereerd. Continue Reading

Wijkagenten ?

Meer blauw op straat is zo’n bekende uitlating die helaas voor het instituut “wijkagent” niet altijd opgaat. Vroeger jaren was “oom “agent een begrip vooral bij jeugdigen omdat de wijkdiender regelmatig in “zijn” wijk aanwezig was. Hij was het aanspreekpunt, de vertrouwensman en stond buurt- of wijkbewoners met raad en daad terzijde. Hij kende op zijn buurt ,de man in de straat, wist welke problemen speelden en  kon adviserend en corrigerend optreden. Kortom hij gaf het gevoel een van hen te zijn. Continue Reading

Hoe zo…. Geld te kort ?

De laatste weken is in de media zeer veel aandacht besteed aan de gang van zaken in onder meer verpleeghuizen. Duidelijk is gebleken dat het verzorgenden verpleegkundig personeel het zat is “te weinig personeel, te weinig aandacht voor bewoners, te weinig tijd voor activiteiten, te veel werkdruk” De leidinggevenden van de instellingen geven nauwelijks thuis en beroepen zich op “te weinig geld” om het een en ander te realiseren. waarbij dan een vraagteken geplaatst moet worden. Voorbeeld : In deze regio is nog niet zo lang geleden een zorggroep voor de deuren van het faillissement weggetrokken en is er een fusie tot stand gekomen met een andere regiogroep. Om deze fusie nu te vieren (valt er echter wel iets te vieren )zal aan het eind van deze maand een groot fusiefeest voor alle medewerkers van de instellingen die onderdeel vormen van de totale organisatie gehouden worden. Let wel, een feest voor hardwerkende vooral verplegend en verzorgend personeel wordt niet misgunt maar of dat in deze omvang moet is, mede gezien de omstandigheden ,de grote vraag. Continue Reading